Du er her:
Gildet paa Solhoug
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
hr. Prom.
Andre Gjæster
i
«Gildet paa Solhoug.»
Skuespil i 3 Akter
Faksimile
2.
Første Akt
11te Scene
Margit. Signe. Gudmund.
Margit
.
Kom, vi maa gaa vore Gjæster imøde.
12te Scene
Bengt og Gjæster komme fra Baggrunden.
De Forrige. –
Chor af Gjæster
.
Over Tilje med Sang og med Strengespil
I Gildestuen vi træde;
Guds Fred vi onsker den Frue mild,
Vi ønske baade Gammen og Glæde;
Gid altid en Himmel, saa lys som idag,
Over Solhougs Tag
Maa sig brede!
(Tæppet falder)
Faksimile
3.
Anden Akt
1ste Scene.
Chor af Gjæster (inde i Huset.)
Chor

(udenfor Scenen.)
Lad Fedlen klinge; ved Strengeklang
Træde vi Dandsen den Nat saa lang,
Hvor lystigt at trine paa Tilje!
Den Jomfru brænder saa skjær som et Blod,
Det er sig den Smaadreng, bold og god,
Han favner den væne Lilje!
(Musik og Lystighed vedbliver under det Følgende
at lyde dæmpet inde i Huset.)
6te Scene.
Margit. Signe. Gudmund
Margit
.
veed jeg nok hvem han havde kaaret. – Ja fri!
Faksimile
4.
7de Scene.
De Forrige. – Bengt og Gjæster (komme fra
Huset.)
Chor af Gjæster
.
1.
Herude, herude skal Gildet staa,
Alt mens de Fugle blunde.
Hvor lystigt at lege mellem Blomster smaa
I Birkelunde!
2.
Herude, herude skal Lyst og Skjemt
Lyde fra alle Munde;
Al Kvide maa ende naar Fedlen er stemt
I Birkelunde!
En anden Gjæst
.
at Knut Gjæsling er paa Gaarden ikvæld.
(hviskende mellem hinanden)
Ja, ja, det er sandt –
Faksimile

5.

I mindes sidst da – Det er bedst at vogte
sig.
Gudmund
.
hvis det lyster Eder, saa –
Tak, Tak, Gudmund!
(Gjæsterne leire sig, dels siddende paa Stene,
dels liggende i Græsset eller lænet op til Træ-
erne.)
Signe
.
Margit, min Søster!
Gudmund
.
Hjælp! Hjælp! hun døer!
(Almindelig Bevægelse blandt Gjæsterne,
hvorpaa Tæppet falder)
Tredie Akt
1ste Scene.
Bengt
.
jeg maa drikke Jer til endnu engang. (gaaer)
(Efter en Pause høres dæmpet i Baggrunden følgen-
de Chor:)
Faksimile
6
Chor af Gjæster

(i Baggrunden udenfor Scenen.)
Guds Fred og Farvel til Hver og Een,
Som har paa Gaarden hjemme!
Nu gaaer vor Sti over Stok og Steen, –
Frisk op! Du maa Fedlen stemme!
Med Dands og med Sang
Skal vi korte den Vei saa tung og lang!
Hei, lystig afsted!
(Sangen taber sig i det Fjerne)
8de Scene
Gudmund. Signe. Margit. Første og anden
Huuskarl
.
Anden Huuskarl
.
Mænd ere bundne; der komme de!
9de Scene.
De Forrige. – Gjæster og Huuskarle, som føre
Faksimile

7.

Knut Gjæsling, Erik fra Hægge og flere
af Knuts Mænd bundne mellem sig.
Gudmund
.
før Daggry maa jeg ud af Landet
(studse og blive forundrede, hvorpaa Erik
hviskende forklarer dem Sammenhængen med
Gudmund.)
10de Scene.
De Forrige. En Karl.
11te Scene
De Forrige. Kongens Sendebud med Følge
Sendebudet
.
Det vide vi Alle!
Hvorledes?
Sendebudet
.
Audun Hugleiksøn er falden.
Falden!
Signe
Som skal svare Dig i Fryd og i Smerte!
Faksimile
8.
Chor
Over Jorden vogter Lysets Øie,
Værner kjærligt om den Frommes Fjed,
Sender Trøstens milde Straaler ned; –
Lovet være Herren i det Høie!

Forklaringer

Tegnforklaring inn her