Du er her:
Gildet paa Solhoug
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
Hr: Johannesen
En Deel Gjæster
i
«Gildet paa Solhoug.»
Skuespil i 3 Akter.
Faksimile
2.
Første Akt
11te Scene.
Margit. Signe. Gudmund.
Margit
.
Kom, vi maa gaa vore Gjæster imøde!
12te Scene.
De Forrige. – Bengt og Gjæster (komme
fra Baggrunden.)
Chor af Gjæster
.
Over Tilje med Sang og med Strengespil
I Gildestuen vi træde.
Guds Fred vi ønske den Frue mild,
Vi ønske baade Gammen og Glæde;
Gid altid en Himmel, saa lys som idag,
Over Solhougs Tag
Maa sig brede!
(Tæppet falder)
Faksimile
3.
Anden Akt.
1ste Scene.
Chor af Gjæster (inde i Huset.)
Chor

(udenfor)
Lad Fedlen klinge; ved Strengeklang
Træde vi Dandsen den Nat saa lang,
Hvor lystigt at trine paa Tilje!
Den Jomfru brænder saa skjær som et Blod,
Det er sig den Smaadreng, bold og god,
Han favner den væne Lilje!
(Musik og Lystighed vedbliver under det Følgen-
de at lyde dæmpet inde i Huset.)
4de Scene.
Margit.– Gudmund.
Gudmund
.
Hør kun, jeg vil Dig betro –
Faksimile
4.
5te Scene.
De Forrige. – Signe, Knut, Erik og
en Deel Gjæster (komme fra Høire)
Knut
.
han maa tale min Sag.
(gaae ud til Venstre sammen med Erik.)
6te Scene
Margit. Signe. Gudmund.
Margit
.
veed jeg nok hvem han havde kaaret. – Ja fri!
7de Scene.
De Forrige. Bengt og Gjæster (komme fra
Huset.)
Chor af Gjæster
1.
Herude, herude skal Gildet staa,
Alt mens de Fugle blunde.
Hvor lystigt at lege mellem Blomster smaa
Faksimile
{6}5.
I Birkelunde!
2.
Herude, herude skal Lyst og Skjemt
Lyde fra alle Munde;
Al Kvide maa ende, naar Fedlen er stemt
I Birkelunde.
En Gjæst
.
Og nu en Stevkamp.
Ja, ja!
Gudmund
.
– hvis det lyster Eder, saa –
Tak, Tak, Gudmund!
(Gjæsterne leire sig, dels siddende paa Stene,
dels liggende i Græsset eller lænet op til Træerne.)
Signe
.
Margit, min Søster!
Gudmund
.
Hjælp, Hjælp, hun døer!
(Almindelig Bevægelse blandt Gjæsterne, hvor-
paa Tæppet falder)
Faksimile
6.
Tredie Akt.
1ste Scene.
Bengt
.
jeg maa drikke Jer til endnu engang. (gaaer)
(Efter en Pause høres dæmpet i Baggrunden føl-
gende Chor)
Chor af Gjæster

(i Baggrunden, udenfor Scenen)
Guds Fred og Farvel til Hver og Een,
Som har paa Gaarden hjemme!
Nu gaaer vor Sti over Stok og Steen, –
Frisk op! Du maa Fedlen stemme!
Med Dands og med Sang
Skal vi korte den Vei saa tung og lang!
Hei, lystig afsted!
(Sangen taber sig i det Fjerne.)
Faksimile
7.
8de Scene.
Gudmund. Signe. Margit. Første og
Anden Huuskarl.
Anden Huuskarl
.
ere bundne; der komme de!
9de Scene.
De Forrige. – Gjæster og Huuskarle, som føre
Knut Gjæsling, Erik fra Hægge og flere af
Knuts Mænd bundne mellem sig.
Gudmund
.
før Daggry maa jeg ud af Landet –
(studse og blive overraskede, hvorfor Erik
hviskende forklarer dem hvordan det hænger
sammen med Gudmund.)
10de Scene.
De Forrige. En Karl
11te Scene.
De Forrige. – Kongens Sendebud med Følge.
Faksimile
8.
Sendebudet
.
Det vide vi Alle.
Hvorledes?
Sendebudet
.
Audun Hugleiksøn er falden.
Falden!
Signe
Som skal svare Dig i Fryd og i Smerte!
Chor
.
Over Jorden vogter Lysets Øie,
Værner kjærligt om den Frommes Fjed,
Sender Trøstens milde Straaler ned; –
Lovet være Herren i det Høie!

Forklaringer

Tegnforklaring inn her