Du er her:
Gildet paa Solhoug
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
udl. til Hr. Rasmussen Bg 18/10 88 R.
En gammel Mand
blandt Gjæsterne,
i
«Gildet paa Solhoug.»
Skuespil i 3 Akter.
Hr: Høyer 17/12 55. Hr: H: Nielsen P. Nielsen Wieegen. Rasmussen.
Faksimile
Anden Akt.
6te Scene.
Margit. Signe. Gudmund.
Margit
.
saa veed jeg nok hvem han havde kaaret. Ja, fri!
7de Scene.
De Forrige. Bengt og Gjæster, hvoriblandt
den gamle Mand (komme fra Huset.)
Chor af Gjæster
.
1.
Herude, Herude skal Gildet staa,
Alt mens de Fugle blunde.
Hvor lystigt at lege mellem Blomster smaa
I Birkelunde.
2.
Herude, herude skal Lyst og Skjemt
Lyde fra alle Munde;
Faksimile
Al Kvide maa ende naar Fedlen er stemt
I Birkelunde!

Flere af Gjæsterne
. (hviskende)
Det er bedst at vogte sig!
Men I, Fru Margit! Jeg veed Eders Slægt
var altid sagakyndig, og I selv kunde mange
vakkre Eventyr, alt imens I var Barn.
Flere Gjæster
.
Tak, Tak, Gudmund!
(Man leirer sig, dels siddende paa Stene, dels
liggende i Græsset eller lænet op til Træerne,
imedens Gudmund synger)
Gudmund
, (synger)
3.
To Hjerter kan ei skilles ad,
Der har hinanden kjær.
Det er et vakkert Kvæde. – See, hvor de
Faksimile

unge Karle skotte derhen. (Peger hen paa
Pigerne)
. – Ja, ja, hver har vel sin, kan jeg
tro.
Signe
.
Margit, min Søster!
Gudmund
.
Hjælp, Hjælp, hun døer!
(Almindelig Bevægelse iblandt Gjæsterne, hvor-
paa Tæppet falder)

Forklaringer

Tegnforklaring inn her