Du er her:
Gildet paa Solhoug
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
3.
Anden Akt.
1ste Scene.
Chor af Gjæster (inde i Huset.)
Chor

(udenfor)
Lad Fedlen klinge; ved Strengeklang
Træde vi Dandsen den Nat saa lang,
Hvor lystigt at trine paa Tilje!
Den Jomfru brænder saa skjær som et Blod,
Det er sig den Smaadreng, bold og god,
Han favner den væne Lilje!
(Musik og Lystighed vedbliver under det Følgende
at lyde dæmpet inde i Huset.)
4de Scene.
Margit. Gudmund.
Gudmund
.
Hør kun, jeg vil Dig betro –
Faksimile
4.
5te Scene.
De Forrige. – Signe, Knut, Erik og
en Deel Gjæster (komme fra Høire)
Knut
.
han maa tale min Sag.
(gaae ud til Venstre sammen med Erik.)
6te Scene.
Margit. – Signe. – Gudmund.
Margit
.
saa veed jeg nok hvem han havde kaaret. – Ja fri!
7de Scene.
De Forrige. Bengt og Gjæster (komme fra
Huset.)
Chor af Gjæster
1.
Herude, herude skal Gildet staa,
Alt mens de Fugle blunde.
Hvor lystigt at lege mellem Blomster smaa
Faksimile
5.
I Birkelunde.
2.
Herude, herude skal Lyst og Skjemt.
Lyde fra alle Maade;
Al Kvide maa ende naar Fedlen er stemt
I Birkelunde.
En Gjæst
.
Og nu en Stevkamp.
Ja, ja!
Gudmund
.
hvis det lyster Eder, saa –
Tak, Tak, Gudmund!
(Gjæsterne leire sig, dels siddende paa Stene,
dels liggende i Græsset eller lænet op til Træerne.)
Signe
Margit, min Søster!
Gudmund
Hjælp, Hjælp hun døer!
(Almindelig Bevægelse blandt Gjæsterne,
hvorpaa Tæppet falder.)
Faksimile
6
Tredie Akt.
1ste Scene.
Bengt
.
jeg maa drikke Jer til endnu engang. (gaaer)
(Efter en Pause høres dæmpet i Baggrunden føl-
gende Chor:)
Chor af Gjæster

(i Baggrunden udenfor Scenen.)
Guds Fred og Farvel til Hver og Een,
Som har paa Gaarden hjemme!
Nu gaaer vor Sti over Stok og Steen, –
Frisk op! Du maa Fedlen stemme!
Med Dands og med Sang
Skal vi korte den Vei saa tung og lang!
Hei, lystig afsted!
(Sangen taber sig i det Fjerne)

Forklaringer

Tegnforklaring inn her