Du er her:
Fruen fra havet
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
legg: , blad: [9]r
25.
9
Tredje akt.
(En afsides liggende del af doktor Wangels
have. Stedet er fugtigt, sumpigt og overskyg-
get af store gamle træer. Til højre sés bred-
den af en skimlet dam. Et lavt åbent gærde
skiller haven fra fodstien og fjorden i baggrun-
den. Længst tilbage fjeldrækkerne og tinderne
hinsides fjorden. Det er sen eftermiddag, hen-
imod aften.)
(Bolette sidder og syr på en stenbænk til ven-
stre. Hilde og Lyngstrand, begge med fiskered-
skaber, går ved bredden af dammen.)
Hilde

gør te

Forklaringer

Tegnforklaring inn her