Du er her:
Fruen fra havet
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
legg: , blad: [6]r
6
Personerne.
˹Doktor˺ Sagfører Wangel{.}, distriktslæge.
Fru Wangel, hans anden hustru.

Thea. Annette
Frida, halvvoksen. hans døtre af før-
ste ægteskab
.
Bureauchef Hesler, overlærer.
Hans L{øvs}yngt{a}rd, ung billedhugger. ˹Lyngstrand˺
Grosserer Strømme.
Fru Strømme, hans hustru.
Maler Solfeldt. Ballesen.
Timelærer Ballesen.
Byens folk. Sommergæster. Dampskibspas- sagerer og turister.
(Handlingen foregår på et handelsted i
det nordlige Norge.)

Forklaringer

Tegnforklaring inn her