Du er her:
Fruen fra havet
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
legg: , blad: [5]r
5
1ste akt.
Sommerstemning, liv, glæde over menneskene.
Dagene går som en fest. Thora betror sig til Hesler.
til sin mand efter samtalen med Hesler. Wan-
gel oprørt ved at erfare hendes tidligere fortiede
forlovelse. Tilgivelse og forglemmelse. Nu i al-
le fald tilhører hun jo ham alene. Herefter skal
der være fuld fortrolighed mellem ham og hende
og børnene. De vil gensidig dele hinandens
erindringer. Der skal fra nu af være samliv
imellem dem. Hun (rystet) «Samliv! Ja, ja!»
Han studser. Forstår ikke. Hun gir ingen
videre forklaring.
2den akt.
Wangel søger at komme til klarhed over hen-
des besynderlige væsen ved antydninger og gen-
nem omveje i en samtale med Hesler. Det
er havet som drager hende med hemmelig-
hedsfuld magt. Wangel taler til hende derom.
Vil hun til havet? Ja, ja, hun vil til havet! Så
er han villig til at flytte did ud! «Nej, nej, ikke
dette offer!» Ikke rykkes op herfra, hvor han har
sit naturlige hjem. Han holder sit forsæt fast.
Hun: «giv mig fri! lad mig rejse alene!» «Hvor læn-
ge?» «For stedse! Jeg kan ikke leve længer sam-
men med dig.» Så følger forklaringen. Det er eg-
entlig ikke med ham hun lever i ægteskab!
Faksimile
legg: , blad: [6]v
[HIS: Dramaet er i dette utkastet delt inn i 4 akter, mens det i førstetrykket er delt inn i 5. 3. akt i utkastet dekker innholdsmessig omtrent det som i førstetrykket blir til 3. og 4. akt, mens utkastet til 4. akt nedenfor blir til 5. akt i førstetrykket.]
3dje akt.
Denne akt foregår i den afsides liggende del af ha-
ven{.}med brygge og badehus. Thora opholder sig der.
Wangel kommer til hende. Derefter Hesler. Så en-
delig Lyngstrand. Stor nyhed! Amerikaneren er
her! Han har set ham! – Optrin mellem Thora og John-
son. Hvad havet har sammenføjet skal ikke menne-
sker adskille. Wangel kommer. Genkender Ameri-
kaneren som styrmanden, der slog kaptejnen
ihjæl. Beråber sig på Thoras { <...> }udsagn. Hun. «Nej
nej.» Nægter alt. Johnson går: «Ja, så får du gøre
dig rejsefærdig da, Thora.»
4de akt.
Samme sted. Nu kommer opgøet mellem
Wangel og Thora. Hesler kommer tilstede. Wan-
gel indvilger i Thoras rejse. Gir afkald på hen-
de.

Forklaringer

Tegnforklaring inn her