Du er her:
Fru Inger til Østeraad
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
<...>
En Soldat
i
«Fru Inger til Østeraad»
Historisk Drama i 5 Akter.
Udleveret til Her. Høyer
16/12. 54 Henr: Ibsen
Faksimile
<...>tavl.
<...>en. (gaaer)
<...>
<...>ger Bjørn og nogle svenske
Soldater fra Høire.
Fru Inger
.
– blive mig dyrekjøbt nu.
Tilgiv, hvis I er Husets Frue –
Fru Inger
.
– Det er Grev Sture I søger?
Det er det! ˹så!˺
Fru Inger
.
– søgt ˹tilflugt˺ Beskyttelse hos mig.
˹Tilflugt˺? Beskyttelse? ˹Forlad˺ Tillad , min ˹høj-˺ædle Frue,
˹men˺ den mægter I ei at give ham, thi –
Fru Inger
.
– har han aflivet sig.
Soldaterne
.
Aflivet sig!
Fru Inger
.
– Grev Stures Liig til Sverrig.
Det skal skee, som I byder. (til Een
Faksimile

af de Andre)
˹Løb˺ Du gaaer med dette Budskab
til ˹Hr. Jens˺ Ridder Bjelke{,} ˹.˺ ˹Han˺ som endnu holder ˹med˺ Vagt
˹resten af rytterne borte˺ paa Landeveien. ˹Vi andre får gå˺ Følg mig herind, I Andre.
˹herind og –˺
(En Soldat gaaer ud til Høire; Bjørn og
de Øvrige til Venstre.)
10de Scene.
Fru Inger. Bjørn. Niels Lykke.
Fru Inger
.
– Gud eller jeg?
Soldaterne
. (komme med Kisten)
11te Scene.
De Forrige. Soldaterne. Jens Bjelke.
Fru Inger
.
– det er en hæslig Drøm!
Bjelke
.
– Død!
Selv har han –
Bjelke
.
– det er ikke Grev Sture!
Tilgiv mig Hr. Ridder! men denne Ring
som han bar om sin Hals –
Fru Inger
.
– Ringen! (river den med Heftighed
Faksimile

af Soldatens Haand)
Fru Inger
.
– Jesus Christ! min Søn!
Soldaterne
.
Hendes Søn!
Fru Inger
.
– en Grav hos mit Barn!
(Hun synker kraftløs ned over Kisten.
Almindelig Bev<...>gelse.)

Forklaringer

Tegnforklaring inn her