Du er her:
Fru Inger til Østeraad
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
[Forfatternote: 1 1/2 Ark.]
Jens Bjelke,
svensk Befalingsmand
i
«Fru Inger til Østeraad,»
historisk Drama i 5 Akter
˹
Hr. Bøgh.
3/7 85 Reg.
Hr. Hanssen
D: 29/8 61. Reg:˺ [HIS: Teksten er skrevet på pålimt lapp, under lappen ser det ut som det står: af / Henr. Ibsen]
10/12. 54
Henr: Ibsen
Faksimile
Handlingen foregaaer paa Herresædet
Østeraad ˹(ved Trondhjemsfjorden.)˺ i Aaret 1528.
Faksimile
3.
Anden Akt.
Fru Inger. Olaf Skaktavl.
Skaktavl
.
Nu, hvis I saa lyster.
(De gaa.)
2den Scene.
(Finn fører Niels Lykke og Jens
Bjelke
ind fra Høire.)
Lykke
.
Det er godt.
(hviskende.)
Altsaa først og fremst
Vagt for Porten, saa har vi
ham sikkert.
Finn
.
selv som kjender dem.
Saa, for Djævlen!
Faksimile
4.
3die Scene.
Niels Lykke. Jens Bjelke.
Niels Lykke
.
Godt! (peger mod Døren.)
Hør, veed du hvad, Broer Niels,
dette her bliver nok et lum-
pent Feldttog for os Beggeto.
Lykke
.
Ikke for mig, haaber jeg.
Saa. For det Første er der
liden Ære i at gjøre Jagt paa
slig en opløben Dreng, som
denne Niels Sture. Er nu det
en Viis at fare frem paa, saa-
ledes som han har baaret sig
ad? Først sætter han ondt Blod
i Bønderne, lover dem Bistand
og hvad veed jeg Altsammen og
Faksimile

5.

naar det saa kommer til Styk-
ket, render han sin Vei og kry-
ber i Skjul bag et Kvindeskjørt.
Forresten angrer det mig reentud-
sagt at jeg fulgte dine Raad
og ikke gik frem efter mit
eget Hoved.
Lykke
.
kommer vel silde, min Broer.
For, seer du, at rode efter Græv-
linger har nu aldrig været min
Fornøielse. Jeg havde ventet
mig noget ganske Andet; jeg
trækker afsted lige fra Jæmte-
land med mine Ryttere; jeg
faaer ˹i Trondhjem˺ den danske Befalings-
mands Brev for at jeg kan sø-
ge efter Ufredstifteren overalt
hvor jeg lyster, jeg veed fra
Faksimile

6.

sikker Haand at han staaer i
Forbund med Fru Inger; hvad
var nu vel rimeligere end at
vi havde fundet Portene besat-
te med Vagt, saa kunde vi
have slaaet løs, stormet Gaar-
den –
Lykke
.
paa det Bedste.
Det var nu ogsaa dit Indfald
at lade mine Ryttere blive
tilbage en Fjerdingvei fra Gaar-
den; var vi komne mere mand-
stærke, saa –
Lykke
.
det er ikke raadeligt.
Kan saa være; men hvad gjør
jeg nu? Grev Sture er rigtig-
nok paa Østeraad, men hvad
kan det hjælpe? Fru Inger har
sagtens, ligesom Ræven, mange
Faksimile

7.

Smuthuller og mere end een Ud-
gang. Her kan vi gaa og snuse
om til evig Tid; gid Djævelen
havde den hele Historie!
Lykke
.
Slagmarken til mig.
Til dig? Hvad vil du gjøre?
Lykke
.
jeg formaaede dig til –
O, for Fanden! jeg burde jo
nok vidst, at du nu som altid
havde en Ræv bag Øret!
Lykke
.
godt fra det, men –
Det skulde jeg mene. Gud og
Hvermand veed jo at du er den
slueste Djævel i de tre Riger.
Lykke
.
at besnære en Kvinde.
Ha, ha, ha! I det Haandværk
Faksimile

8.

har du for længe siden gjort dit
Mesterstykke, min Bro'er! Mener
du da ikke jeg kjender Visen:
«Hver en Skjøn-Jomfru sukker saa mod,
Gud give Niels Lykke var mig huld
og god!»
Lykke
.
mere end een Ungmø.
Aa, veed du hvad, det Ædelmod
skulde du ikke minde mig om;
thi for det Første voldte det
mig bare Ærgrelse, og desuden
saa havde du jo Hals og Haand
over dem Allesammen. Men li-
gemeget, siden jeg nu engang
har baaret mig galt afsted, saa
seer jeg gjerne, at du tager Sa-
gen paa dig, dog det er et Ord,
findes den unge Grev Sture her
Faksimile

9.

paa Gaarden, saa skaffer du
ham frem død eller levende.
Lykke
.
faa Kundskab derom.
Godt, godt; men hvordan slip-
per jeg ud?
Lykke
.
men i al Stilhed –
Forstaaer sig. Naa, god Lykke!
Lykke
.
skynd dig nu!
(gaaer ud til Høire!)

Femte Akt. –
Bjørn. Fru Inger. Niels
Lykke.
Inger
.
Liget! fy, det er en hæslig Drøm.
Faksimile
10.
11te Scene.
De Forrige. Jens Bjelke og
Soldater fra Høire.
(overrasket.)
Død!
En Soldat
.
Selv har han –
(med et Blik til Niels Lykke.)
Han selv –?
Inger
.
kommer jeg det Altsammen ihu.
(til Soldaterne.)
Sæt Liget ned;
det er ikke Grev Sture.
Inger
O Jesus Krist! min Søn!
Inger Gyldenløves Søn!
Lykke
.
Saa er det.
Men hvorfor sagde du mig
ikke –
Faksimile
11.
Inger
.
en Grav hos mit Barn!
(Almindelig Bevægelse.)

Forklaringer

Tegnforklaring inn her