Du er her:
Catilina
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Forord.
«Nærværende Stykke var oprindelig bestemt for Scenen,
Theaterdirectionen har imidlertid ikke fundet Stykke
skikket hertil. ˹Uagtet˺ ˹ <...> ˺ <...> Forfatteren har Grund
til at antage, at Hovedaarsagerne til Stykkets Af-
viisning ikke skrive sig fra indre Mangler
ved Samme, ˹er det dog˺ Det er derfor ikke uden med en saare
naturlig Ængstelse at ˹han˺ Forfatteren fremlægger sit
Arbeide for Publicum, hvorhos han dog forven-
ter den skaansomme Bedømmelse, som en
Begynders første Fremtræden billigviis kan
gjøre Fordring paa.

Forklaringer

Tegnforklaring inn her