Du er her:
Catilina
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
legg: , blad: [18]v
Sceneforandringerne.
Første Act. –
1.
Den appiske Vei tætved Rom
Catilina; Samtalen med Allebrogerne. –
2.
Forum.
Lentulus, Cethegus m. Fl. . Hentydning til Samesværgelse
Beslutning at henvende sig til Catilina
3.
Vestas Tempel
En Vestalinde. Catilina og Curius komme ubemærket
ind, den første for at erholde en Sammenkomst med Fulvia
Hun kommer Samtale mellem hende og Catilina,
Catilina advares om at Aurelia vil komme, han flygter
Fulvia i hæftigt Oprør, { H }Den Hellige Ild slukker – Folket
strømmer til hun føres bort – – Curius beslutter at redde
hende –
4.
Catilinas Huus
Catilina og Aurelia i {s}Samtale, han er i Bevægelse
– hun formilder ham, en Olding komme ind forat bede om
Hjælp til at udløse Sønnen af Gjældsfængsel – Catilina
skjænker ham den sidste Sum han har tilbage
5.
Den underjordiske Hule
Fulvia i rasende Fortvivlesle – Curius redder
hende –

Anden Act.
1.
Catilinas Bolig.
Catilina allene uenig med sig selv, Cethegus
har været {H}hos ham og forberedt ham paa at de
Sammensvorne ville indfinde sig – Aurelia { <...> }kommer
ind erfarer Grunde til Hans Urolighed

Forklaringer

Tegnforklaring inn her