Du er her:
Catilina
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
legg: , blad: [18]r
16 ˹18˺

Anden Act. –
Et Værelse i Catilinas Huus
Lentunus og Cethegus have meddeelt ham deres Venners
Beslutning – og opfordret ham til at sætte sig i Spid-
sen for Foretagendet men han afslaaer det og de gaae
bort – – Monolog – Furia træder frem – han
opflammes til Raseri og styrter afsted til de
Sammensvornes Samlingssted. –
En Taverne
De Sammensvorne ere forsamlede –
L & C. træder ind og berette Udfaldet af deres Sen-
delse og L. tilbyder sig at stille sig i Spidsen
for {f}Foretagendet – hvilket ogsaa bifaldes
imidlertid {træd}styrter Catilina rasende ind
tilbyder sig at være Anfører og alle slutte
sig med Glæde til ham, der tales om
Sammensværgelsen og Cethegus begiver sig
til Allebrogerne for at formane dem til
at deeltage i Sammsværgelsen –
En Have, i Baggrunden Catilinas Huus
Curius gaaer op og ned for at bevogte Indgangen
– Furia træder frem – { Sam }hæftig Samtale –, han
{ <...> }erklærer hende sin brændende Kjærlighed og hun fordrer
at han skal som Beviis paa denne {op}angive
Sammensværgelsen – Kamp mellem Kjærlighed
og Pligt –, den Første seirer og han gaaer
bort – Furia allene – Allebrogerne komme
ud talende om Sammensværgelse – hun fremstiller
sig – advarer dem, de forskrækkes – og beslutte
at trække sig tilbage Catilina kommer ud – Momolog
Aurelia opsøger ham og vil overtale ham til at opgive
det hele – forgjæves – og hun beslutter at følge ham hun
gaar ud – Catilina allene – hun kommer bevæbnet til-
bage – de Sammensvorne samle sig – Furia
er iblandt dem – de ile alle afsted –
«»

Forklaringer

Tegnforklaring inn her