Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Innledning til Sancthansnatten
ført i pennen av Asbjørn Aarseth
UTGIVELSE
Ibsen gjorde ikke noe forsøk på å få Sancthansnatten utgitt som bok, ikke engang i omarbeidet form, som han ellers gjorde med flere av de tidlige skuespillene. Da Julius Elias og Paul Schlenther i 1897 la frem sine planer om en samlet tysk utgave av verkene hans, nevnte Ibsen i et brev at det var et par skuespill han hadde skrevet i sin ungdom, som han ikke ønsket å offentliggjøre. Elias gjorde et forsøk på å få dikteren til å forandre oppfatning når det gjaldt Sancthansnatten, men fikk et svar som var meget skarpt i tonen:
For sidste gang må jeg herved kategorisk erklære at jeg hverken vil eller kan lade skuespillet «Sankthansnatten» optage i samlingen af mine arbejder. […] Jeg må derfor indstændig bede Dem og dr. Schlenther ikke yderligere insistere på at dette makværk bliver offentliggjort. Langt fra at forklare noget af min øvrige produktion står det ganske udenfor enhver sammenhæng med denne; jeg har derfor allerede i mange år betragtet det som uskrevet og ikke existerende (brev til Elias 19/9 1897).
Sancthansnatten ble ikke trykt så lenge Ibsen levde.