Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Innledning til Olaf Liljekrans, 2. versjon
ført i pennen av Vigdis Ystad
UTGIVELSE
Den første utgave av Olaf Liljekrans på originalspråket kom ikke før nærmere femti år etter at Ibsen hadde skrevet stykket, og forelå først i supplementsbindet (b. 10) av Folkeutgaven i 1902. Ved utgivelsen ble språket endret av forlaget, i samsvar med den rettskrivning Ibsen hadde benyttet etter den skandinaviske rettskrivningsreformen fra 1869 (jf. oversikt over endringene i HIS 12k, 480–81 samt HIS 1k, 146). Opplagstallet for Samlede værker var 15 000 eksemplarer i 1898, og utsalgsprisen var 25 kroner. Ibsens honorar for utgaven fra 1898 var 75 000 kroner. Supplementsbindet (1902) utkom med 10 000 eksemplarer. Ibsens honorar for dette var 7300 kroner, ifølge regnskap fra Gyldendalske Boghandel datert 30. januar 1956, jf. brevkonsept fra Jacob Hegel til Ibsen 15. januar 1903 (KBK NKS 3742, 4°, III).
MOTTAGELSE AV UTGAVEN
En omtale av stykket finnes i Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1903, der Nils Erdmann anmelder det nyutkomne (i 1902) bind 10 av Henrik Ibsens Samlede værker. Erdmann ser teksten mot bakgrunn av Ibsens interesse for folkediktning i sine unge år, og antyder at stykkets ideer kanskje er bedre fremstilt i andre sammenhenger:
Vill man förstå dessa Ibsens idéer och hvad han önskade gifva i Olaf Liljekrans, må man läsa hans i Illustreret Nyhedsblad 1857 intagna, här tryckta afhandling «Om kæmpevisen og dens betydning for kunstpoesien», en essay, rik på väl funna och väl framställda synpunkter (Erdmann 1903, 141–42).
Formelt sies stykket å stå i gjeld til Oehlenschlägers femfotet-jambiske behandling av kjempevisen, men «Olaf Liljekrans, där Justedalsrypen är den ena af kvinnogestalterna, når, ehuru byggd på detta schema, icke ens Oehlenschlägers höjd», mener anmelderen (1903, 142).