Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Innledning til Olaf Liljekrans, 2. versjon
ført i pennen av Vigdis Ystad
TILBLIVELSE
I brevkonsept av 11. juli 1902 foreslår Jacob Hegel å utgi «et supplerende Bind til Deres Samlede Skrifter indeholdende Deres to tidligste Smaastykker, Naar vi Døde vaagner og et Udvalg af Bladartikler og Breve» (KBK NKS 3742, 4°, III). Noe svar fra Ibsen er ikke kjent, men forleggeren har trolig fått tillatelse til utgivelsen av det som ble bind 10 av Samlede værker (FU). Innholdet i dette supplementsbindet svarer stort sett til Hegels forslag. I tillegg omfatter bindet en bibliografisk oversikt over Ibsens forfatterskap og et utvalg av hans dikt. Ibsen kan i noen grad ha tatt del i denne utgivelsen av Olaf Liljekrans ved at det var han selv som bearbeidet manuskriptet før det ble oversatt til tysk, jf. brevsitatet ovenfor og Tekstkritisk redegjørelse nedenfor.