Du er her:
Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Innledning til Norma
ført i pennen av Vigdis Ystad
UTGIVELSE
Noe manuskript kjennes ikke. Teksten kjennes bare fra «Manden»/Andhrimner 2. kvartal, nr. 9, sp. 137–43 (søndag 1. juni 1851) og nr. 10, sp. 156–160 (søndag 8. juni 1851). Bladet utkom ukentlig i perioden fra 5. januar til 28. september 1851. Det var fra først av uten tittel, og ble da omtalt som «Manden». Fra 3. kvartal fikk bladet tittelen Andhrimner. «Manden»/Andhrimner var forlagt av N.F. Axelsen og trykt ved A.Th. Nissens boktrykkeri i Kristiania. Publikasjonen svarer genremessig til det danske satiriske ukebladet Corsaren, utgitt 1840–46 av Meïr Aron Goldschmidt. Axelsen dekket alle utgifter ved utgivelsen, og forleggeren og de tre forfattere/redaktører, Paul Botten-Hansen, Aasmund Olavsson Vinje og Henrik Ibsen, skulle etter avtale dele et eventuelt overskudd (Tveterås 1950–96, b. 3, 276–79).
«Manden»/Andhrimner hadde på det høyeste omtrent 100 abonnenter (Falkman 1867, 140). Abonnementspris var i første kvartal 100 skilling kvartalet, pluss 17 skilling for postgangen. I første nummer av andre kvartal angis at prisen er nedsatt til 72 skilling pr. kvartal, pluss porto (Tveterås 1950–96, b. 2, 95).