Du er her:
Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Innledning til Norma
ført i pennen av Vigdis Ystad
TILBLIVELSE
Norma ble skrevet i Kristiania sommeren 1851. Vincenzo Bellinis opera Norma hadde premiere ved Christiania Theater 20. mai 1851 (tre senere oppførelser: 22., 27. og 29. mai, jf. Anker 1956). Ibsen, som antagelig var til stede ved premieren, anmeldte oppførelsen i artikkelen «Theatret», trykt i «Manden»/Andhrimner 25. mai 1851. Arbeidet med Norma ble sannsynligvis påbegynt umiddelbart etter 20. mai. Tredje akt må være skrevet etter 4. juni. Denne akten innledes nemlig med en sceneanvisning som angir «vilde Hyl […] bag Scenen ligesom i ‹Huldrens Hjem›» ( ). P.A. Jensens nasjonalromantiske skuespill Huldrens Hjem var blitt oppført på Christiania Theater 4. og 6. juni 1851, og ble anmeldt av Ibsen i «Manden»/Andhrimner 22. juni, sp. 182–86.