Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Innledning til Kjæmpehøien, 1. versjon
ført i pennen av Asbjørn Aarseth
UTGIVELSE
Ole Schulerud henvendte seg til bokhandler Steensballe, som hadde hatt Catilina i kommisjon, for å få ham til å kjøpe retten til å gi ut Kjæmpehøien sammen med dikterens episke dikt Guldharpen (senere tapt) for 25 spesidaler. Bokhandleren gikk med på det, og betalte straks et forskudd på 10 spesidaler. Imidlertid ble trykkingen stoppet etter at første korrekturark (16 sider) ble levert (jf. HFL 3, 7–8, note). Teksten til denne versjonen av Kjæmpehøien ble ikke trykt i Ibsens levetid.