Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Innledning til Fru Inger til Østeraad, 1. versjon
ført i pennen av Asbjørn Aarseth
TILBLIVELSE
Vi vet lite om Ibsens arbeid med skuespillet om fru Inger. I et brev til Peter Hansen 28. oktober 1870 forteller han at stykket hadde en personlig foranledning: «‹Fru Inger til Østeråd› hviler på et hurtigt knyttet og voldsomt afbrudt liebschafts-forhold, til hvilket også refererer sig nogle mindre digte, såsom ‹Markblomster og potteplanter›, ‹En fuglevise›, o. s. v.» (jf. også Koht 1928, 115–19). Spaserturene med den unge Rikke Holst kan dateres til våren og sommeren 1853. Et slags frierbrev i dikts form, «Til R: H!», er datert 6. juni 1853. Da Rikkes far satte seg imot partiet ikke lenge etter, kom det til brudd. Det er meget tvilsomt om Ibsen begynte på skuespillet så tidlig som dette. En viktig del av kildene til historien om Ingerd Ottesdatter kom på trykk først i 1854. En kort opplysning i et brev skrevet 5. august 1853 i «største Hast» til vennen Paul Botten-Hansen i Kristiania kan ha en viss interesse i denne sammenheng: «Jeg er temmelig productiv, hvilket Du i Vinterens Løb vil erfare». Det er ukjent hva han arbeidet med på denne tiden. Det neste produktet Ibsen leverte til teaterets styre, var den omarbeidede versjonen av Kjæmpehøien. Det skjedde nærmere jul, og det er vanskelig å tro at det var dette arbeidet som la beslag på hans tid tidligere på høsten. Kan det ha vært forstudier til det som høsten etter ble Fru Inger til Østeraad? At de viktigste kildene angående Ingerd Ottesdatter ikke var tilgjengelige før sommeren 1854, begrenser denne muligheten.
Det som er sikkert, er at Ibsen omkring 1. oktober 1854 leverte et ferdig manuskript til Peter Blytt, som i begynnelsen av september var blitt medlem av teaterets styre (Blytt 1907, 7). Navnet på forfatteren ble ikke oppgitt. Ibsen påstod at skuespillet var sendt ham fra en bekjent i Kristiania som ønsket å få det oppført ved teateret i Bergen. Blytt leste stykket, og meldte sin begeistring til det øvrige styret:
Stykket mine Herrer trænger ikke hverken min eller Nogens Anbefaling. Det har sit Værd i sig selv. Læs det, men læs det hurtigt, for at Instruktørerne kan faa det snarest muligt til Indstilling af Rollebesættelsen og for at Rollerne kan blive udskrevne og omdelte (Blytt 1907, 12).
Det var ingen dissens i styret.