Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Innledning til Catilina, 2. versjon
ført i pennen av Vigdis Ystad
TILBLIVELSE
Ibsens brev til Hegel 23. november 1874, der hans første planer om en nyutgivelse av Catilina er omtalt, er sitert ovenfor. Ved månedsskiftet november/desember mottok han fra Hegel et eksemplar av førsteutgaven, til bruk ved omarbeidelsen, jf. takkebrev til Hegel av 2. desember 1874. Allerede 30. desember melder han i brev til Hegel at omarbeidelsen på det nærmeste er ferdig. Renskriften av den nye versjonen ble fullført og sendt til forlaget 27. januar 1875. I et brev som fulgte manuskriptet, bad Ibsen om at Hegel måtte sørge for makulatur av gjenværende eksemplarer av første utgave (1850). Ifølge forordet, som ble omtalt i brevet til Hegel allerede 23. november 1874, er nyutgivelsen inspirert av oppholdet i Norge sommeren 1874. I tillegg har Ibsen kunnet trekke veksler på sine kunnskaper etter arbeidet med det nylig utgitte Kejser og Galilæer, og han har fulgt de anbefalinger som han selv var med på å vedta under språkmøtet i Stockholm i juli 1869 (se ovenfor).