Du er her:
Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Innledning til Catilina, 1. versjon
ført i pennen av Vigdis Ystad
TILLEGG TIL NOTER
UTGITTE NORSKE SKUESPILL I PERIODEN 1840–50
 • 1840:
 • Konow, Wollert. Manfred : Drama i 5 Acter. København
 • Munch, Andreas. Donna Clara : en Natscene. Kristiania
 • Olsen, Rolf. Den sidste Viking : Tragoedie i fem Acter. Kristiania
 • Wergeland, Henrik. Lyv ikke! eller Dompapen : Fugle- og Blomsterstykke. Af Siful Sifadda [pseud.]. Kristiania
 • Wergeland, Henrik. «Verden tilhører Os Jurister!» : dramatisk Eventyr. Af Siful Sifadda [pseud.]. Kristiania
 • 1841:
 • Dahl, Olavus Johannes. Kjærligheds Magt eller Slaget ved Solskjel : et historisk Sørgespil i tre Acter. Kristiania
 • Wergeland, Henrik. Engelsk Salt : Farce. Af Siful Sifadda [pseud.]. Kristiania
 • Wergeland, Henrik. Vinægers Fjeldeventyr. Af Siful Sifadda [pseud.]. Kristiania
 • 1843:
 • Stabell, Eleonore Wilhelmine. Den gode Datter : et Skuespil. Kristiania
 • Wergeland, Henrik. Venetianerne eller Venskab og Kjærlighed : Drama i fem Akter. Kristiania
 • 1844:
 • Faye, Ludvig. Leopold : original Tragedie i 5 Acter. Bergen
 • Homann, Peter Jacob. Ordinær Kjærlighed : dramatisk Skizze i 3 Acter. Kristiania
 • 1846:
 • Brun, Michael Wallem. Gustav den III : Drama i 5 Acter. København
 • Faye, Ludvig. «Fyrstens Død». Trykt i Digtninger. Bergen
 • 1847:
 • Blom, Hans Ørn. Markedsgjæsterne og Samfundsballet : Studentercomedie med Efterspil. Kristiania
 • 1848:
 • Bjerregaard, Henrik Anker. «Skuespillerne i Negligee : Efterspil i 1 Act». Trykt i Literære Bagateller. Kristiania
 • Brun, Michael Wallem. Sanct Olafs Dag : Drama. København
 • Olsen, Rolf. Salonen eller Intrigen i Kræmmerhuset : Vaudeville i een Akt. Kristiania
 • Wergeland, Henrik. Fjeldstuen : Skuespil med Sang i tre Akter. Kristiania
 • Wergeland, Henrik. Søkadetterne iland : Lystspil med Sang i tre Akter. Kristiania
 • 1849:
 • Horn, Erik Frederik Barth. Evige løier : burlesk-dramatisk skizze i een act. Kristiania
 • Olsen, Rolf. Kontrolløren eller Eventyr paa Landet : Vaudeville i een Act. Kristiania
 • 1850:
 • Daae, Ludvig. En Langvigsaften : Farcette i 1 Act. Af Eisteen Aslaksen [pseud.]. Trykt i Markedsgave for 1850. Kristiania
 • Kilder:
 • Halvorsen, Jens Braage 1885–1908. Norsk Forfatter-Lexikon 1814–1880
 • Kortkatalog i Norsk rikskringkastings bibliotek
 • Kraft, Jens E. og Christian C.A. Lange 1863. Norsk Forfatter-Lexikon 1814–1856
 • Nissen, Mart. 1848. Norsk Bog-Fortegnelse 1814–1847
PENSUM I KLASSISK LITTERATUR VED EXAMEN ARTIUM
Ifølge kongelig resolusjon av 11. januar 1826 skulle følgende pensum leses:
 • a. Latinske prosaister: enten: tre bøker av Justinius, Sallusts Bellum Catilinae og Jugurtha, Ciceros fire catilinariske taler, Ciceros bøker De senectute og De amicitia, Tacitus’ Germania og et par bøker av Quintilian; eller: Cornelius Nepos, Cæsars Bellum Gallicum, tre bøker av Livius, Ciceros taler Pro lege Manilia og Pro Archia samt en til to bøker av hans skrift De officiis
 • b. Latinske diktere: to bøker av Vergils Aeneis og to bøker av Horats’ oder, samt enten: Phaedrus’ Fabler, to bøker av Ovids Metamorfoser og Vergils Ekloger (hyrdedikt); eller: en komedie av Terents, Horats’ Epistler og hans Ars poetica
 • c. Greske prosaister: en bok av Herodot og en av Platons dialoger, samt enten: Herodian og en bok av Xenophons Memorabilia; eller: en bok av Xenophons Cyropædi og en av Plutarks biografier
 • d. Greske diktere: tre bøker av Homers Iliaden eller Odysseen, samt enten: en tragedie av Sofokles; eller: Hesodius’ Theogonie, samt Bions og Moschus’ Idyller
 • e. Av hebraisk: enten: de deler av Moses’ og Dommernes bøker samt Davids salmer som er tatt inn i Gesenius’ hebraiske lesebok; eller: ti av Davids salmer og tyve kapitler enten av Genesis, Dommernes bok, Samuels bøker eller Kongenes bøker
Det var overlatt til lærerne ved de enkelte latinskoler å velge hvilke tekster og forfattere de ville gjennomgå med sine elever, så lenge et bestemt omfang av pensum ble overholdt. Examen artium ble avholdt hvert år i begynnelsen av august måned (bestemt ved kongelig resolusjon av 17. april 1816). Ved eksamen skulle studenten skrive en fremstilling i morsmålet, oversette en del av sitt latinske pensum og skrive en latinsk stil. I tillegg fulgte en muntlig eksamen (Holmboe red. 1834–40, b. 1, 307–13).