Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Innledning til Catilina, 1. versjon
ført i pennen av Vigdis Ystad
TILBLIVELSE
I sitt forord til annen omarbeidede utgave av Catilina 1875 skriver Ibsen at stykket «er skrevet vinteren 1848–49, altså i mit enogtyvende år» . Ifølge Francis Bull gjorde Ibsen opptegnelser til Catilina allerede vinteren 1848 (Bull 1928a, 27). Manuskriptet ble skrevet i løpet av vinteren 1848–49 og inneholder to dateringer (på tittelsiden står 1849, ved enden av annen akt 25. februar 1849). Ibsen «forelæste de første af Dramaets Scener» for sine venner Christopher L. Due og Ole Carelius Schulerud, og fortsatte i «en Række uforglemmelige Aftener [å lese opp] hvad han hver Gang havde skrevet, til – Censur», forteller Due (1909, 45–46).
Christopher L. Due forteller hvordan han selv fikk oppdraget med å renskrive manuskriptet, mens vennen Schulerud påtok seg å bringe det til Kristiania med tanke på oppførelse og utgivelse (Due 1909, 47). Renskriften, som sannsynligvis tjente som trykkmanuskript, anses nå tapt.