Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Studenternes Hilsen til Professor A. M. Schweigaard
den 13de Mai 1860
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A b)² C d d C
  Metrisk formel:bi (10 5)² 10 5 9 10
A Lig et Nybygg bag de tykke Skoge 
bLaa vort Fædreland. 
AGagnløst grov sig Bondens gamle Ploge 
bGjennem Moens Sand. 
C5Det, som trængtes om, var Sol derinde, 
dDet var Dagens Bad; 
dFrem da gik, med Bilens blanke Blad, 
CGjæve Rydningsmænd med evigt Minde. 
   
ADa kom Liv iblandt de trøskne Stammer 
b10Paa den golde Mo; 
A Der, hvor Tyriroden spratt i Flammer, 
bKunde Kornet gro; 
COg da Rydningsværket først var øvet, 
dReistes Grænd ved Grænd, 
d15Voxte op en Slægt af stærke Mænd, – 
CEnkelt Sanger kvad vel og blandt Løvet. 
   
A Gjæve Rydningsmand i Aandens Rige! 
bDu er En af dem, 
AFor hvis Virken Mørket maatte vige 
b20I vort Fædrehjem. 
CSol der sendtes mellem Vindfaldsgraner 
dVed din Biles Blad; 
d Derfor hilses Du ikvæld med Kvad, 
CSom et taksomt Sind fra Hjertet maner. 
   
A25For hvad spredt i Livet var dit Virke, 
bGjør Dig Saga Skjel; 
AVi, som Sønner kun af Tankens Kirke, 
bHylder Dig ikveld. 
CLænge glimte Dine klare Syner 
d30Over Vidden ud; 
dSagnet siger, Sædens unge Skud 
CTrives fagrest naar i Vest det lyner! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her