Du er her:
Et Vers
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Et Vers
(I et Exemplar af en ny Bog)
  Versetype:strofisk strofe Heinestrofe
  Rimskjema:(A b)²
  Metrisk formel:bi+ ('7 '6)²
AAt leve er krig med trolde∪-∪∪-∪-∪
bi hjertets og hjernens hvælv.∪-∪∪-∪-
AAt digte – det er at holde∪-∪∪-∪-∪
bdommedag over sig selv.-∪∪-∪∪-
   

Henrik Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her