Du er her:
Skolehuset
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Innhold
Spillemænd Kong Håkons gildehal Byggeplaner Markblomster og potteplanter En fuglevise På Akershus Ederfuglen Med en vandlilje Fugl og fuglefænger Bergmanden Min unge vin Lysræd Digterens vise Kløften Højfjeldsliv På sangertog En svane Priset være kvinden! 4de Juli 1859 Skolehuset Folkesorg Til thingmændene Hilsen til Svenskerne Til de genlevende Til professor Schweigård Vuggevise Borte! Stormsvalen Agnes Stambogsrim Mindets magt Åbent brev Til en bortdragende kunstner Ørnulfs drapa Fredrik den syvendes minde En broder i nød! Troens grund Storthings-gården Terje Vigen Forviklinger Fra mit husliv En kirke I galleriet De usynliges kor På vidderne Kvindernes bøn Tak Abraham Lincolns mord Til min ven revolutions-taleren! Uden navn Ved Port Said Ballonbrev til en svensk dame Rimbrev til fru Heiberg I en komponists stambog Brændte skibe
DIGTE
KØBENHAVN
FORLAGT AF DEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL (F. HEGEL)
THIELES BOGTRYKKERI
1871
Skolehuset
(Ved indvielsen)
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(a B)² (c D)²)
  Metrisk formel:(bi+ reg ('8 '7)²), (bi ('8 '7)²)
aMens lien gulner og skogens flor∪-∪-∪∪-∪-
Bfor løvfalds-stakken må vige,∪-∪-∪∪-∪
a her vier ind vi en urtegård ∪-∪-∪∪-∪-
Bfor åndens evige rige.∪-∪-∪∪-∪
   
c5Den ligger højt på klippegrund, 
Dden står med mure trygge; – 
cGud signe mildt fra denne stund 
Ddet værk, vi her fik bygge! 
   
aVi fjeldets sønner, vi ved så vel∪-∪-∪∪-∪-
B10at urt kan artes på hejen,∪-∪-∪∪-∪
aat tallens top, der den gror på fjeld,∪-∪-∪∪-∪-
Bmod himlen kækt finder vejen; –∪-∪-∪∪-∪
   
cvi ved, at strå bag bergets urd 
Dkan aksets kronguld bære; – 
c15så trives og bag skolens mur 
Dden grøderige lære! 
   
a Thi Gud vil sende sit godvejr ned∪-∪-∪∪-∪-
Btil urtegården herinde,∪-∪-∪∪-∪
aså tankens spirer, så åndens sæd∪-∪-∪∪-∪-
B20sig frem til modning kan vinde;∪-∪-∪∪-∪
   
chan skænke frimarks luftning mild, 
Dog lys fra livets vidder; 
cthi friluft trænger tanken til, 
Dsom våren fuglekvidder. – 
   
a25Så vær da viet til sjælerøgt,∪-∪-∪∪-∪-
Bdu åndens fredlyste have!∪-∪-∪∪-∪
aDet frø, her lægges, det spire trygt ∪-∪-∪∪-∪-
Budover slægternes grave!∪-∪-∪∪-∪
   
c Skil aldrig livets vårnatur 
D30fra lære-hjemmets tanke, – 
cog hvælv dit tag og højn din mur 
Dsom værn, men ej som skranke! 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her