Du er her:
Sigurd von Finkelbech’s Gravsted
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Sigurd von Finkelbech’s Gravsted
Inscriptionerne
  Versetype:strofisk strofegruppe folkevisevers
  Rimskjema:(a b)² | (a B)²
  Metrisk formel:bi+ ('8 '6)² | ('8 '7)²
  
VED HOVEDET
 
aHans Fiender var tomme Kruus,∪-∪-∪-∪-
bEt fuldt, – hans Ideal, –∪-∪-∪-
aHans hele Levnet var en Ruus,∪-∪-∪-∪-
bHans Død, en Perial. ∪-∪-∪-
   
  
VED FØDDERNE
 
a5Her hviler Herr Sigurd med Øiet lukt,∪-∪∪-∪∪-∪-
BEnd fugtig af Bacchusgaven;∪-∪∪-∪-∪
aHans Hoved <...> og smukt∪-∪(-∪-)∪-
BSom Monument over Graven.∪-∪-∪∪-∪
   
  
PAA HØIRE SIDE
 
aEn sagde: «Hans Hjerne forskruet er»,∪-∪∪-∪∪-∪-
B10En Anden: «Dens Skruer er løse;» –∪-∪∪-∪∪-∪
aEn Tredie fandt uden stort Besvær:∪-∪∪-∪-∪-
B«Den er af de Spirituøse.» –∪-∪∪-∪∪-∪
   
  
PAA VENSTRE SIDE
 
aDa sidstegang Brændevinsflasken var tom,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
bMan bar ham til Graven hen;∪-∪∪-∪-
a15De Blomster som findes at voxe derom∪-∪∪-∪∪-∪∪-
bDufte af Fink el en end! –-∪∪-∪∪-
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her