Du er her:
Sæterhytten paa Dronningbjerget
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Sæterhytten paa Dronningbjerget
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(a B)²
  Metrisk formel:bi+ ('8 '7|'9)²
aReist er Hytten paa Norges Fjeld,-∪-∪∪-∪-
BRundt om dens Fod skal sig kjærligt blande-∪∪-∪∪-∪-∪
aRoser fra Nordens Bakkehæld-∪∪-∪-∪-
BMed Blomster fra mildere Lande.∪-∪∪-∪∪-∪
   
a5Her skal fra Syd Erindringens Bud-∪∪-∪-∪∪-
BSamles med Nordens kjærlige Tanke,-∪∪-∪-∪∪-∪
a Stedse forynget folde sig ud,-∪∪-∪-∪∪-
BSom den evigt grønnende Ranke.∪∪-∪-∪∪-∪
   
aHer til den lille eensomme Plet-∪∪-∪-∪∪-
B10Knyttes saa rigt et Minde,-∪∪-∪-∪
aKnyttes et Navn, – det er kun Eet,-∪∪-∪-∪-
BDog Trende slutter det inde.∪-∪-∪∪-∪
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her