Du er her:
Prolog
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Prolog
fremsagt den 17de Mai i «det norske Theater» af Mad. Brun
  Versetype:strofisk strofegruppe ottave rima
  Rimskjema:r|R
  Metrisk formel:bi '10|'11
aDer er et Ord, som lyder høit idag, 
BSom klinger lydt i Toner og i Tale, 
BDer er en Tanke, som i Norges Dale 
aMan hylder med Salut og Høitidsflag, 
a5En Tanke, som har fundet gjæstfrit Tag 
B I firti Aar blandt vore Klippesale; – 
   
CKortsagt, det Ord, som Dagen er indviet, 
CEr Livets bedste Skat, thi det er «Frihed».  
   
AMen ak, Hvormange er der vel som fatter 
b10Hvad inderst i Begrebet «Frihed» boer? 
A Man kalder det en «Engel», «Himlens Datter», 
bSom steg velsignende herned til Jord, – 
bOg vi – begeistres af det smukke Ord, 
ASom Øiet sløver og som Tanken matter; 
   
C15Vi prise Ordet høit og tusindmundet, 
CMen – har dets rette Mening vi udgrundet? 
   
a Hvad er da Frihed? Er det kun den Ret 
B Hvert tredie Aar at skikke Mænd til Thinge, 
BOg sidde sløv, med stækket Tankevinge, 
a20Som daadløs Fange bag et Fordomsnæt, 
aOg saa, hver syttende Mai paa samme Sætbi+ ∪-∪-∪∪-∪-∪-
BAt lade sin Begeistringsfylde klinge? 
   
CNei, har i Formen kun vi Frihed stillet, 
CVi har kun slet forstaaet, hvad Gud har villet! 
   
A25Fri er kun den, der freidigt fremad higer, 
bHvis Trang er Daad, hvis Maal er Aandsbedrift, 
bOg som har Øie for den gyldne Skrift 
AMed Gaadesprog i Tankens store Riger; 
AMen Træl er den, som Aandens Banner sviger, 
b30Og fængsler feigt sig selv til Klippens Rift! 
   
CEn Guddom Frihed kaldes; – husk hvorledes 
CAt Gud i Aand og Sandhed vil tilbedes! 
   
AHar Du om Memnonstøtten hørt fortælle, 
bEt Billed af Granit i Østerland? 
b35 Naar Morgenrøden farved’ Ørknens Sand 
AEn Tonestrøm fra Støtten lød med Vælde, 
AMen selv den stirred, kold som Vintrens Fjelde, 
bMed sjælløst Blik mod Østens Himmelrand. 
   
CSaa stod den Aar for Aar i sløve Drømme, – 
C40Thi kun fra Læben monne Klangen strømme. 
   
aOg er det Andet vel end Ord og Klang, 
BIfald vi hilse Friheds Morgenrøde, 
BOg ei begribe at dens bedste Grøde 
aVed Aandens Lys først modnes kan engang? 
a45 Men hvis vi klart har fattet denne Trang, 
B Da kan vi jublende hverandre møde, 
   
COg synge høit til Frihedsdagens Hæder 
CMed festligt Sindelag, i Bryllupsklæder! 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her