Du er her:
Til Bergenske Blade
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Til Bergenske Blade
i Anledning af Magister Stubs Theaterartikler
  Versetype:strofisk strofe folkevisevers
  Rimskjema:(a B)² (c D)²
  Metrisk formel:bi+ ('8 '7)² ('8 '7)²
aI Vaudevillen er Trop Recensent∪-∪-∪∪-∪∪-
BOg Dyret en Biting i Stykket;∪-∪∪-∪∪-∪
aAk, Du har det Hele paa Hovedet vendt,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
BDu Planen har reent forrykket.∪-∪∪-∪-∪
c5Dit Indfald er dog «genialt» og kjækt,∪-∪∪-∪∪-∪-
D– Skjønt maaskee i Strid med «Logikken» –:∪-∪∪-∪∪-∪
c Din Recensent er et stakkels Insekt,∪-∪-∪∪-∪∪-
DMens Dyret leverer Kritikken!∪-∪∪-∪∪-∪
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her