Du er her:
Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Innledning til brev
av Narve Fulsås
INTRODUKSJON
Denne innledningen til e-utgaven av Ibsens brev bygger på innledningene i bokutgaven av brevene (Henrik Ibsens skrifter 12k-15k). Endringene er i all hovedsak redaksjonelle. De første fire delene er tematiske: Ibsen som brevskriver, brevgenren og brevmaterialet, Om kommentarene, Bosteder og Økonomi. Under Bosteder og Økonomi er stoffet organisert kronologisk som i bokutgaven. De følgende delene følger også bokutgavens kronologiske inndeling, og overskriftene, både hovedoverskrifter og underoverskrifter, er så langt som mulig bevart, eller bare lettere endret. De mest faktapregede delene av innledningene, i bokutgaven samlet under «Generelle sakkommentarer», er her ikke skilt ut på denne måten, men flyttet under hovedoverskriftene. Innledningen inneholder en avsluttende del med Ord- og språkkommentarer. Den er basert på kommentarene som i bokutgavens bind 13k-15k er samlet aller først under Ord- og sakkommentarer.