Du er her:
Mottaker: MORITZ PROZOR
Datering:5. mars 1900
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr greve.
Først og fremfor alt må jeg få udtrykke min oprigtige glæde over, at grevinde Prozor nu lykkeligt og modigt har gennemgået operationen og er i god bedring. Denne sag har daglig været i mine tanker. –
For den igår modtagne veksel på 1000 francs aflægger jeg Dem min forbindtligste tak og nærer det håb at Deres oversættelse i en nær fremtid tør håbes at udkomme i bogform.
Hvor vidt jeg kommer til at skrive noget nyt drama, véd jeg endnu ikke; men hvis jeg fremdeles får beholde den åndelige og legemlige kraft, som jeg endnu kan glæde mig ved, så vilde jeg vel ikke i længden kunne holde mig borte fra de gamle slagfelter. Men i dette fald vilde jeg da komme til at møde frem med nye våben og i ny udrustning.
De har i grunden ret når De siger at den serie, som afsluttes med epilogen, egentlig begyndte med «Bygmester Solness». Men mere indgående vil jeg ikke gerne udtale mig om dette. Overlader alle kommentarer og tolkninger til Dem.
Med de hjerteligste hilsninger tegner jeg mig
Deres hengivne og takskyldige
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her