Du er her:
Mottaker: AUGUST LARSEN
Datering:23. februar 1900
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Herr fuldmægtig August Larsen,
Gyldendalske boghandel,
København.
Kære herr August Larsen!
Hermed har jeg den fornøjelse at fremsende to fotografier til benyttelse efter frit valg for folkeudgaven.
Ligeledes tillader jeg mig at vedlægge et brev fra herr P. Aage Madsen, hvem jeg ikke kender, med anmodning om godhedsfuldt at ville lade besørge det af ham omskrevne.
Det af mig nævnte køb af obligationer kan så gerne henstå indtil belejlig tid; om nogen rentegodtgørelse bør der naturligvis ikke blive tale.
Det gjorde mig bitterlig ondt at erfare
 
 
Faksimile
at De tænker Dem muligheden af snart at træde ud af den Gyldendalske forretning. Jeg synes ikke jeg kan tænke den tanke. Men hvad der end skér, så er jeg forvisset om at det gode, mangeårige venskab mellem Dem og mig vil bestå og at forbindelsestrådene mellem os ikke helt vil blive overklippede. –
J. B. Halvorsens uventede dødsfald vil føles som et uerstatteligt tab og savn i mange retninger. Dem var han oprigtigt hengiven. Mig også; og derhos tjenstvillig og hjælpsom til det yderste. –
Jeg håber at Deres brodersøn nu er kommen i god behold tilbage fra sin vinterrejse og at han har bragt Dem mine
 
 
Faksimile
hilsener. Det var mig en stor fornøjelse at få tale lidt med ham. Desværre var han så altfor optagen af sine mange ældre og nyerhvervede bekendtskaber. Og jeg har trukket mig næsten ganske ud af selskabslivet hersteds.
Med mange gode hilsener tegner jeg mig
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.
P. S. Fotografierne sender jeg først i morgen. Jeg vil bestille et særligt hylster til dem for at de kan komme ubeskadiget frem.
H. I.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her