Du er her:
Mottaker: EDVARD GRIEG
Datering:13. januar 1899
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære Edvard Grieg!
Jo, Deres brev er kommet mig rigtig i hænde, og når jeg ikke hidtil har svaret, så er grunden den at jeg først vilde afvente en meddelelse om samme sag fra «Norsk forfatterforening», hvor jeg vidste at den var under ventilation. Denne meddelelse, som jeg nu har modtaget, går ud på at foreningen opnævner en komité, som i forbindelse med dens juridiske konsulent, fuldmægtig i kirkedepartementet, kand. jur. Hoel, skal træffe de fornødne skridt til sagens ordning. Jeg er derfor meget i tvivl om hvorvidt en indblanding fra min side for tiden vilde være ønskelig. Fagmand på dette internationale gebet
 
 
Faksimile
er jeg jo ikke og kan altså for så vidt intet bidrag yde til sagens heldigste løsning. Skulde De imidlertid alligevel ønske det, skal jeg med fornøjelse sende Dhrr. Hegels og W. Hansens skrivelse til kirkedepartementet ledsaget af en indtrængende anbefaling.
Med de hjerteligste hilsener til Dem og fru Grieg tegner jeg mig
Deres hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her