Du er her:
Mottaker: MORITZ PROZOR
Datering:5. desember 1897
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr greve,
Jeg takker Dem hjerteligst for Deres venlige brev, hvilket jeg for nogle dage siden havde den glæde at modtage efter at jeg i så lang tid intet har hørt fra Dem – og heller ikke har ladet Dem høre noget fra mig.
Særdeles tilfredsstillende var det for mig at erfare at De nu definitivt har vundet processen imod Mr. Savine og at en kontrakt med Mr. Perrin er kommet i stand. Denne billiger jeg for mit vedkommende og sender Dem efter vor nye forlæggers anmodning indlagte exemplar forsynet med min underskrift.
Det lader til at opførelsen af Borkman i Paris har fået et heldigere udfald end
 
 
Faksimile
jeg på forhånd troede at turde håbe og jeg takker Dem ret meget for de oplysninger De derom i Deres brev har havt den godhed at meddele mig. –
Nu går jeg her i ensomhed og planlægger et nyt dramatisk arbejde; men samtidig er der så meget andet, som lægger beslag på mig, – navnlig den nye tyske udgave af mine samtlige skrifter, som skal udkomme i Berlin til næste år, og dette og meget andet hindrer mig i fuldt ud at beskæftige mig med, hvad der ligger mig mest og nærmest på hjerte. Legemlig befinder jeg mig udmærket vel, men mangen gang føler jeg mig i sindet trykket og nedstemt. Norge er ikke noget godt land at have til fædreland. Navnlig ikke om vinteren. Der kan være mørke og isnende dage iblandt, da jeg synes jeg befinder mig som en kaptejn Dreyfus, landsat på en
 
 
Faksimile
arktisk djævleø. Isbjørne og eskimoer og hvalrosser er her jo nok af; men – men – men –! Nå, tilgiv mig, – jeg skulde ikke besvære Dem med disse uvedkommende ting. Men undertiden synes jeg at jeg må skrige. –
Tillad mig at måtte frembære min ærbødigste kompliment for grevinde Prozor og mange venskabelige hilsener til Dem selv.
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her