Du er her:
Mottaker: JULIUS ELIAS
Datering:20. juni 1897
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære dr. Elias,
Det var mig en stor glæde at modtage og gøre mig bekendt med Deres og dr. Schlenthers plan til den nye samlede udgave af mine literære arbejder. Planen kan jeg i alt væsentlig tiltræde; kun skal jeg tillade mig nogle små bemærkninger: Indholdsfortegnelsen til 1. bind omfatter Gedichte og Prosaschriften. Af sidstnævnte har jeg intet skrevet der egner sig for tysk oversættelse og mine digte vilde jeg foreslå optagne i udgavens sidste bind da de enkeltvis er tilblevne under forløbet af hele min produktionstid; og desuden vilde vel neppe en tilfredsstillende oversættelse kunne tilvejebringes så hurtigt som udgivelsen af 1. bind måtte kræve.
 
 
Faksimile
«Herrin von Oestrot» og «Nordische Heerfahrt» er udelukkende min ejendom da Frl. Klingenfeld af mig er betalt for sit arbejde; det vil altså ingen vanskelighed være ved at lade disse stykker gå over i herr Fischers forlag.
«Das Hünengrab» (Kæmpehøjen) har for mange år siden været trykt som feuilleton i et norsk blad og jeg håber at kunne forskaffe Dem en afskrift deraf.
De to andre skuespil, som jeg i min ungdom har skrevet, har jeg aldrig villet offentliggøre og jeg ønsker dem ikke oversatte.
«Catilina» er, som De jo véd, udkommet hos Albert Langen, München, og det vilde derfor kanske af kollegiale grunde og hensyn være korrektest om herr Fischer på forhånd kom til forståelse med herr Langen.
De omskrevne exemplarer af originaludgaverne skal jeg bestille gennem min
 
 
Faksimile
forlægger i København og sørge for at bøgerne snarest muligt bliver Dem tilsendte.
Ligeledes skal jeg forsøge om det er muligt for mig at opdrive fotografier fra en tidligere periode.
Med herr Fischer håber jeg gennem nærmere forhandling at kunne blive enig. Jeg skal meget snart skrive til ham om de par små ting, som jeg gerne vilde have lidt tydeligere udtrykt i kontrakten mellem os.
Det er af sproglige bekvemhedshensyn at jeg ikke idag, samtidig med dette, retter en takskrivelse direkte til dr. Schlenther. Men jeg beder Dem begge betragtede som indbefattede i disse linjer i det jeg tegner mig
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her