Du er her:
Mottaker: JULIUS ELIAS
Datering:1. november 1896
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære Dr. Elias!
Deres telegram besvarede jeg foreløbig igår, og idag har jeg modtaget Deres brev og skal i anledning af begge disse henvendelser bemærke følgende: Jeg er desværre ikke rig nok til at kunne vedblive at benytte herr Fischer som forlægger, hvilket omtrent vil sige det samme som at overlade ham mine bøger gratis. Hos herr Fischer har jeg nemlig selv måttet betale det væsentligste oversætterhonorar i det jeg til oversætterne har måttet afstå den halve dél af samtlige teaterhonorarer medens herr Fischer selv kun har
 
 
Faksimile
betalt en ringe bagatel for oversætterarbejdet. Mit eget forfatterhonorar var sidste gang 1000 Mark; og i et brev, som jeg modtog samtidigt med Deres telegram tilbyder han sig meget genereust at ville betale hele 200 Mark mere! Nu, da værket er beskyttet ved Bernerkonventionen! I Deres telegram tilbydes 3000 Mark; men dette betegnes som det største offer, – og et sådant ønsker jeg ikke at pålægge herr Fischer. – Til sammenligning skal jeg nu meddele Dem, hvorledes herr Albert Langen i München ser sig i stand til at honorere min nye bog uden at det falder ham ind at tale om noget offer. Herr Langen betaler mig som forfatterhonorar 5000 Mark, og teaterhonorarerne tilfalder udelukkende mig
 
 
Faksimile
da omkostningerne ved oversættelsen dækkes af herr Langen. – Efter dette håber jeg, De vil finde det nokså rimeligt at jeg ikke fremdeles kan pålægge mig det pekuniære offer at beholde herr Fischer som forlægger. – Til yderligere sammenligning med herr Fischers tilbud skal jeg oplyse at min engelske forlægger, Mr. W. Heinemann, London, har for hvert af mine to foregående skuespil betalt mig det samme honorar som herr Langen nu, og skal denne gang, da jeg er beskyttet ved konventionen, betale mig et endnu højere.
Hvad den påtænkte nye udgave hos herr Fischer angår, så må denne i forvejen grundig revideres under min egen medvirkning. Flere af oversættelserne er højst uheldige i det de på mange punkter ikke
 
 
Faksimile
gengiver originaltekstens hele og udtømmende mening. Oversættelsen af «Kærlighedens komedie» er således helt igennem kassabel og må erstattes ved en ny. – Kommer en sådan forbedret, samlet udgave ved Deres og Dr. Schlenthers gode og kyndige hjælp i stand, – hvilket overordentlig skulde glæde mig, – så betvivler jeg ikke at det skulde lykkes mig på billige vilkår at erhverve herr Langens samtykke til at hans oversættelse af min nye bog kan optages i samlingen, så at denne, suppleret med et arbejde, jeg håber at tilendebringe inden to år, kunde foreligge komplet. –
Jeg beder Dem meddele herr Fischer indholdet af dette brev og tegner mig
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her