Du er her:
Mottaker: AUGUST LARSEN
Datering:21. oktober 1896
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Herr fuldmægtig August Larsen,
Gyldendalske boghandel,
København.
Kære herr August Larsen!
Igår afsendte jeg manuskriptet til mit nye skuespil og håber at dette nu velbeholdent befinder sig i Deres hænder. Jeg beder at trykningen må blive påskyndet så meget som muligt og at udstyret må blive rundeligt i enhver henseende. Korrekturarkene bedes efterhånden sendte til grev M. Prozor, W. Archer og min søn, hvis adresse nu er: Engens gade 8, hersteds.
Jeg vilde særdeles gerne ved lejlighed få vide om de udtrukne obligationer til beløb 17,000 kroner er blevne konverterede og om det af mig i sin tid omskrevne indkøb af værdipapirer til beløb 5,000 kroner har
 
 
Faksimile
fundet sted. Er dette ikke tilfældet, kan sagen godt henstå indtil jeg får nærmere oversigt over min status hos herr Hegel.
Og så var det herr Abrahams. Under sit ophold hersteds i foråret talte han så tilforladeligt om sin hensigt at lade opføre «Kærlighedens komedie» allersenest i Oktober. Men af bladene kan jeg ikke sé at Folketeatret træffer forberedelser i så henseende. Jeg vil dog håbe at han ikke har opgivet sin plan at spille stykket? –
Jeg forudsætter som givet at De har tilbragt en behagelig ferietid i sommer. Jeg derimod har slet ingen ferie havt i år. Hver eneste dag har jeg siddet ved mit skrivebord – og befundet mig udmærket vel.
Hjertelige hilsener! Deres hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her