Du er her:
Mottaker: FREDERIK DUE
Datering:29. mars 1896
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr Minister,
For mange år siden, i vor fælles studentertid, havde jeg den ære og fornøjelse at komme i en, om end kun flygtig, berørelse med Dem. Den gang var det en højt begavet kunstner, nemlig Ole Bull, som foranledigede sammentræffet mellem os, et sammentræf, hvilket jeg siden stedse har bevaret i erindringen.
Og når jeg nu, efter det lange mellemrum, nærmer mig med nogle linjer, så er det en højt begavet kunstnerinde, som foranlediger mig dertil.
Det er skuespillerinde ved Kristiania teater, fru Johanne Dybwad. Hun rejser
 
 
Faksimile
med stipendium til Paris for at studere og videre uddanne sig i sin kunst.
Det vilde altså for hende utvilsomt være af uvurdérlig nytte om der kunde åbnes hende fri adgang, ikke blot til hovedteatrenes forestillinger men også til prøverne, således at hun kunde sættes i stand til at følge indstuderingens forskellige stadier fra begyndelse til ende.
Skulde legationen ved herr Ministerens velvilje og formående indflydelse kunne og ville udvirke at der blev tilstået fru Dybwad en så extraordinær begunstigelse, vilde hun sikkerlig føle sig herr Ministeren overordentlig takskyldig. Og jeg selv ligeså. Thi fru Dybwad er en af de uundværligste støtter for mit repertoire hersteds.
Jeg véd desværre altfor godt at denne
 
 
Faksimile
min henvendelse er ensbetydende med at forvolde legationen en hel del besvær. Men – fortrøstningsfuldt risikerer jeg det alligevel, og tegner mig
med udmærket højagtelse
herr Ministerens ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her