Du er her:
Mottaker: HANS ERNST KINCK
Datering:18. august 1895
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Forfatteren herr kand. mag. Hans E. Kinck,
Fredriksværn.
Herr Hans Kinck,
Som svar på Deres venlige henvendelse skal jeg herved tillade mig i al korthed at bemærke følgende:
Jeg ansér Dem fuldt ud fortjent til at erholde det rejsestipendium på 2000 kroner, hvorom De har ansøgt. Grunden til at vedkommende autoriteter har afknappet 300 kroner kender jeg ikke. Men det er mig sagt at kirkedepartementets afgørelse i så henséende støtter sig til indstilling fra et udvalg af medlemmer af «Norsk forfatterforening». Formentlig er det indenfor denne samme kreds at bestyrelsen for Henrichsens legat søger den fornødne sagkyndige
 
 
Faksimile
vejledning. Sagen må altså for så vidt siges at være lagt i de præsumtivt bedste hænder.
Det vilde derfor være mig i højeste grad pinligt at skulle blande mig ind i anliggender, som jeg står så aldeles udenfor. Jeg synes, det vilde være taktløst handlet af mig imod Forfatterforeningens komité og påtrængende lige over for magistraten, der jo aldeles ikke har begæret nogensomhelst udtalelse fra mig. Og desforuden så vilde min mellemkomst visselig ikke i ringeste måde indvirke på det endelige udfald.
Jeg må derfor bede mig i venlighet fritagen for det mig tiltænkte opdrag. Betragt endelig ikke dette som vrangvilje fra min side! Når De kommer herind, så lad os tales nærmere ved om sagen. –
Deres særdeles forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her