Du er her:
Mottaker: JULIUS ELIAS
Datering:16. juli 1894
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære dr. Elias!
Jeg har modtaget Deres venlige, omfangsrige brev og beder Dem godhedsfuldt undskylde at jeg først idag har fundet et øjebliks tid til at besvare samme. Fuldt optaget som jeg er af et nyt dramatisk arbejde kan besvarelsen kun blive kortfattet.
Dr. Blumenthal har ikke anmodet mig om tilladelse til at opføre «Gespenster». Han har blot, først gennem telegram og derefter gennem brev meddelt mig at han har ladet foranstalte en oversættelse af stykket, hvilken er bleven godkendt af censuren, og at han agter at opføre skuespillet på Lessingtheater. Jeg har ikke givet ham nogetsomhelst svar på
 
 
Faksimile
disse hans meddelelser, da jeg må forudsætte at en protest fra min side vilde være virkningsløs. Nogen juridisk ret og adgang til at forhindre opførelsen har jeg jo ikke. Der er altså for mig ikke andet at gøre, end at holde mig udenfor sagen, og dette er også min hensigt. Skulde vor ven dr. Brahm eller mine agenter, Felix Bloch Erben, kunne finde en eller anden udvej til at forhindre dr. Blumenthals forehavende, vilde det være mig særdeles kært.
Men kan det da være dr. Brahm så magtpåliggende at stykket holdes borte fra Lessingtheater? På Berlinertheater spilles det jo, efter hvad jeg har bragt i erfaring. Når Deutsches Theater til rollebesætningen har de bedste kræfter at råde over, synes det mig at anledningen til sammenligning netop måtte være ønskelig. Dr. Brahm har sikkerlig i den henseende ikke noget at frygte af dr.
 
 
Faksimile
Blumenthal, der hidtil aldrig har forstået at sætte mine stykker i scene overensstemmende med mine intentioner, medens min ven Brahm kender mine arbejder lige ind i det inderste.
For øvrigt er det naturligvis mig som fraværende overordentlig vanskeligt at overskue sagen fra alle sider. – Hvad dr. Blumenthal kan have sagt eller skrevet om mig er mig fuldkommen ligegyldigt.
Hertil må jeg indskrænke mit svar. Jeg har ikke anlæg til at skrive omfattende og udførlige breve, og heller ikke tid til det.
Med hjertelig tak for Deres venskab og utrættelige tjenestvillighed med mange hilsener til Deres ærede frue så vel som til dr. Brahm, dr. Schlenther og de øvrige fælles venner tegner jeg mig
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her