Du er her:
Mottaker: EDVARD FALLESEN
Datering:19. mai 1893
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr kammerherre Fallesen, chef for det kgl. teater og kapel.
Deres højvelbårenhed,
Gennem herr boghandler Hegel er der fra det kgl. teater tilstillet mig regnskab over de mig tilkommende tantièmer for de fem første opførelser af mit skuespil «Bygmester Solness» og af dette regnskab fremgår det at det kgl. teater af det samlede beløb agter at fradrage 1000 kroner, deraf 600 kroner «fordi stykket var spillet tidligere på andre scener».
Disse tidligere opførelser reducerer sig i virkeligheden til at direktør William Petersen med sit rejsende selskab i
 
 
Faksimile
Trondhjem har spillet stykket et par gange.
Over tiden for opførelsen i Berlin havde jeg det ikke i min magt at øve nogensomhelst indflydelse da der, som bekendt, mellem de nordiske lande og Tyskland ikke existerer nogen literær konvention.
Her i Kristiania spilledes stykket første gang samme aften som i København. Altså ikke tidligere end på det kgl. teater.
Jeg skulde derfor herved i ærbødighed henstille til Deres højvelbårenhed at tage under overvejelse, hvorvidt ikke billighed, – og muligens også andre hensyn, – taler for at der i dette tilfælde anvendes en mindre rigorøs fortolkning af regulativets § 7 3. st., således at de 600 kroner ikke bliver at
 
 
Faksimile
fradrage de mig tilkommende tantièmer.
Med udmærket højagtelse har jeg den ære at tegne mig
Deres højvelbårenheds ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her