Du er her:
Mottaker: JACOB HEGEL
Datering:31. januar 1893
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Hegel!
Jeg takker Dem herved forbindtligst for det gennem herr fuldmægtig Larsen igår modtagne årsregnskab. Af dette fremgår at jeg for øjeblikket har stående hos Dem 4,400 kroner. Indlagt fremsender jeg 1000 kroner og beder Dem om for disse penge godhedsfuldt at ville lade indkøbe for mig obligationer til pålydende beløb 5,000 kroner, f. ex. enten 4 % uops. kreditkasseobl. eller 4 % Kbhvns kreditf. obl. og tage disse i forvaring for mig.
Af regnskabet ser jeg at der i årets løb er udtrukket en af mine obligationer. Skulde noget lignende ske i indeværende år, beder jeg om at der for beløbet må blive købt et andet papir af samme pålydende og
 
 
Faksimile
til 4 % rente, hvis ikke kursforskellen er altfor uforholdsmæssig stor.
«Bygmester Solness» er her under indstudering. Men jeg har den tro at det kgl. teater vil bringe stykket først til opførelse.
Med de hjerteligste hilsener til Dem selv og til Deres kære huslige kreds tegner jeg mig
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her