Du er her:
Mottaker: JACOB HEGEL
Datering:10. november 1892
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Hegel!
Jeg tror næsten at der er opstået en liden, gensidig misforståelse imellem os, som jeg synes det er bedst at få opklaret jo før jo heller.
Når jeg denne gang sendte Dem mit manuskript uden at ledsage det med nogen følgeskrivelse, så var grunden den at jeg kort i forvejen skriftlig havde bebudet dets snarlige fremkomst og ikke egentlig havde noget yderligere at tilføje. Det var alligevel min hensigt at skrive Dem til så snart jeg havde modtaget den vanlige telegrafiske meddelelse om manuskriptets rigtige fremkomst. Og De har på Deres side, som jeg nu kan forstå, ventet med
 
 
Faksimile
at telegrafere i den forudsætning at en ny skrivelse fra mig angående stykket snart vilde indløbe. Enhver af os har således ventet på nærmere underretning fra den anden.
Jeg håber at De ved gennemlæsning af manuskriptet har fået det indtryk at Kristiania har vist sig at være et godt arbejdssted for mig. Ved det kgl. teater vil stykket udmærket godt kunne besættes. Og heldigt er det jo med hensyn til visse samtidige begivenheder i København at det ikke ender med noget selvmord. Om det privat forretningsmæssige såsom tilsendelse af korrekturarkene til mine udenlandske oversættere og lignende har jeg, som jeg plejer, tilskrevet fuldmægtig Larsen og hører idag fra London at denne for mig så vigtige sag er i fuld gang. For den hurtighed, hvormed altså trykningen foregår i København beder jeg Dem modtage min bedste taksigelse. –
 
 
Faksimile
For tyve år siden, da 6. oplag af «Brand» skulde udgives, opholdt vi og Falsens os i Dresden. Jeg drømte ikke dengang om at jeg nogensinde skulde opleve et 12. oplag af digtet og jeg lovede Dorothea at hvis så skede så skulde hun få halvparten af honoraret. Nu er det sket; hun er ankommen hertil og gør, ligesom Hilde i mit nye stykke, fordring på at jeg skal indfri mit givne løfte. Tør jeg derfor bede Dem om den store godhed at ville sende det hende tilfaldende beløb til hende selv direkte? Altså ikke gennem mig.
Ligeledes tillader jeg mig at bede mig selv tilsendt 1600 kroner. Hermed har det imidlertid ingen særlig hast. For det under 6. Oktober tilsendte beløb, 1200 kroner takkes forbindtligst.
Med de hjerteligste hilsener til Dem og Deres kære tegner jeg mig
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her