Du er her:
Mottaker: JULIUS ELIAS
Datering:7. november 1892
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære dr. Elias!
Jeg takker Dem hjerteligst for Deres venlige brev, som jeg igår havde den fornøjelse at modtage, men ser deraf at herr Fischer og jeg endnu ikke er komne til enighed i et for mig meget vigtigt punkt, nemlig angående herr Reclams ret til at trykke min autoriserede oversættelse så snart denne hos herr Fischer er udkommet i boghandelen. På anden måde kan jeg nemlig ikke beskytte mig imod konkurrence ligeoverfor teatrene og må derfor fastholde denne min fordring da jeg i modsat fald vilde kunne risikere at tabe meget mere, end de 600 Mark, som jeg erholder af herr Fischer. I literær henseende er det mig desuden magtpåliggende at forhindre at
 
 
Faksimile
herr Reclam på egen hånd foranstalter en forhastet og af mig ukontrolleret oversættelse af mit arbejde. Herr Fischers udgave kommer jo dog først i boghandelen. Men nogen bestemt tidsfrist kan jeg ikke tilsikkre ham.
Denne sag må snarest muligt bringes på det rene mellem herr Fischer og mig, da, forinden sådant er sket, ingen tilsendelse af manuskript vil finde sted.
For Deres godhedsfulde tilbud om eventuelt at ville besørge korrekturlæsningen er jeg Dem særdeles taknemmelig og forbunden.
Felix Bloch Erben tilkommer det at underhandle med teatrene om mit nye stykke og jeg tviler ikke på at de vil være tilgængelige for et godt råd fra mine venner.
Deres videnskabelige tidsskrift skal jeg gennem min søn med fornøjelse besørge anmeldt, hvis De til dette brug vil sende mig et heftet
 
 
Faksimile
exemplar af værket. Irgens Hansen er for tiden teaterdirektør i Bergen.
Med mange hilsener tegner jeg mig
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her