Du er her:
Mottaker: AUGUST LARSEN
Datering:30. oktober 1892
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Herr fuldmægtig August Larsen,
Gyldendalske boghandel.
København.
Kære herr August Larsen!
Når De modtager disse linjer er forhåbentlig manuskriptet til mit nye stykke velbeholden kommet i Deres hænder. Jeg havde håbet at kunne levere det noget tidligere; men det viste sig at være umuligt. Korrekturark bedes godhedsfuldt tilsendt Mr: Heinemann eller Ed: Gosse i London, Mr le Comte M. Prozor, Ministère des Affaires Etrangères, Petersburg og min søn, der skal besørge den tyske udgave, under adresse: Lillehammer, Norge. Trykningsarbejdet kan for mit vedkommende sættes i værk nårsomhelst, og beder jeg at fremgangsmåden i enhver henseende må blive som forhen. Jeg tænker her nærmest på
 
 
Faksimile
hemmeligholdelse af titel og indhold.
Jeg er glad over at jeg nu endelig lykkelig og vel har dette store arbejde fra hånden. Det føles som en befrielse. Men det efterlader dog et savn og en tomhed alligevel.
I den nærmeste fremtid kommer vi vel oftere til at veksle nogle ord med hinanden, eller, rettere sagt, jeg til at ulejlige Dem med et og andet. Idag véd jeg ikke noget særligt af den slags.
Herr Hegel har jeg allerede tidligere underrettet om at manuskriptet snart vilde komme, så jeg antager ikke at nogen yderligere direkte meddelelse fra mig behøves.
Med en ærbødig hilsen til Deres ærede frue og en hjertelig tak til Dem for godt venskab tegner jeg mig
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.
P. s. Undskyld den forkærte benyttelse af brevpapiret, som jeg først nu opdager!

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her