Du er her:
Mottaker: MORITZ PROZOR
Datering:7. mai 1892
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr Greve,
Tillad mig herved at aflægge Dem min forbindtligste taksigelse for brevet af 15. April. Det deri indlagte formular sendte jeg den 21. April i underskreven stand til «la Société» i Paris og håber at jeg derfra vil erholde hidsendt den mig tilkommende halvdel af teaterhonoraret. For det trufne arrangement, ligesom for alt det øvrige, De godhedsfuldt har udrettet for mig i Paris, er jeg Dem usigelig forbunden. Nu vilde jeg imidlertid gerne forespørge om jeg også fra Mr: Savine har at påregne noget yderligere honorar.
 
 
Faksimile
Et lidet beløb, såvidt jeg mindes 125 frcs., blev mig i sin tid tilstillet med tilsagn om mere siden. Literær konvention existerer virkelig mellem Frankrige og Norge, nemlig som tillægsbestemmelse til handelstraktaten.
De omskrevne fotografier skal det være mig en stor glæde og ære at sende såvel til Dem selv som til Mr: Carré så snart jeg blot kommer i besiddelse af sådanne, hvilke jeg skal bestille fra München. De billeder, som hersteds findes hos kunsthandlerne, er ikke heldige.
Jeg har nu taget fast bolig her i Kristiania; men det er min hensigt ret ofte at foretage rejser til udlandet. I den nærmeste fremtid vil dette dog ikke kunne ské. Jeg er nemlig nu begyndt at skrive på et nyt skuespil i
 
 
Faksimile
fire akter, hvilket arbejde kommer til at lægge beslag på min tid hele sommeren udover. Så snart bogen er trykt tager jeg mig den frihed at tilsende Dem et exemplar.
Med en gentagen hjertelig tak for al Deres godhed og velvilje og med en ærbødig hilsen til grevinde Prozor tegner jeg mig
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her