Du er her:
Mottaker: GUSTAF AF GEIJERSTAM
Datering:29. mars 1892
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr G. af Geijerstam,
Deres sidste venlige brev til min søn har han bedet mig om at besvare da det jo nærmest er mig, som det angår. – Jeg vil da gentage for Dem at jeg er en principiel modstander af oversættelser fra norsk til svensk eller omvendt. Og jeg beder Dem særlig erindre at jeg udtrykkelig og gentagne gange gjorde Dem opmærksom herpå da De henvendte Dem til mig angående Deres plan at oversætte «Peer Gynt» til brug for herr Lindbergs teater.
«Peer Gynt» er nu nylig udkommet hos Hegel i stort, nyt oplag. Mine nye bøger trykkes hos ham i et antal af 10,000 exemplarer, men skulde han måtte befrygte konkurrence gennem svenske oversættelser
 
 
Faksimile
så må jeg være forberedt på at oplagene af mine bøger herefter reduceres med mindst 1500–2000 exemplarer og at mit honorar naturligvis forringes i et tilsvarende forhold. Og dette kan jeg dog umulig indgå på navnlig når der tages i betragtning hvor yderlig lidet der ved de svenske teatre betales for opførelsesretten. Jeg kan derfor ikke åbne døren for en praksis, som, om den blev almindelig, skulde medføre ganske følelige tab for mig.
I håb om at De vil erkende det berettigede i min tankegang når jeg nægter mit samtykke til at lade nogetsomhelst af mine skuespil trykke i svensk oversættelse tegner jeg mig
Deres venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her