Du er her:
Mottaker: WILLIAM ARCHER
Datering:11. november 1891
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære Mr: Archer!
Jeg må indstændig bede Dem om tilgivelse fordi jeg endnu ikke har besvaret Deres venlige henvendelse af 21. Oktober. Hovedgrunden til min taushed er den at jeg netop i denne tid har været aldeles optagen af indflytningen i min nye bolig.
Men jeg må derhos oplyse at der i denne vinter ikke vil udkomme noget nyt skuespil af mig. Et sådant vil først blive
 
 
Faksimile
færdigt i løbet af næste sommer og derefter, som sædvanligt, komme i boghandelen i København i slutningen af November.
Så lang tid i forvejen at indgå på nogen bindende kontrakt vil jeg ikke gerne. Men jeg skal under alle omstændigheder arrangere mig således at der intet vil være til hinder for at Mr: Scott kan optage mit nye stykke som fortsættelse til den samlede udgave af mine prosaskrifter.
Jeg har nu taget fast bolig her i byen men tænker naturligvis på, ligesom hidtil, at gå på rejser når ikke nye arbejder binder mig til mit skrivebord.
 
 
Faksimile
Skulde De til næste år komme til at gæste Norge, vilde det glæde os overordentlig at få sé Dem igen. Min hustru og min søn befinder sig for tiden i Italien. Jeg tillader mig imidlertid i disses ligesom i eget navn at sende Mrs: Archer en ærbødig og hjertelig hilsen i det jeg tegner mig
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.
P. S. Jeg beder Dem og Mr: Scott om herved at ville modtage min bedste taksigelse for det tilsendte femte bind af den samlede udgave.
H. I.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her