Du er her:
Mottaker: JACOB HEGEL
Datering:5. oktober 1891
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Hegel,
Jeg antager at min hustru og søn for nogle dage siden, på rejse sydover, har hilst på Dem og Deres fru og overbragt de bedste hilsener fra mig. Derhos forudsætter jeg at min søn har for min regning hævet hos Dem et beløb af 2000 kroner.
Men, som De formentlig véd, er jeg i denne tid i færd med at indrette egen bolig heroppe og et sådant foretagende kræver adskillige ikke ubetydelige udlæg. Mine værdipapirer vilde jeg dog af
 
 
Faksimile
forskellige grunde nødig gribe til. Jeg tillader mig derfor at anmode Dem om, til det nævnte øjemed, godhedsfuldt at ville forstrække mig med en sum af 6000 kroner, naturligvis imod renter, indtil beløbet efterhånden eller på engang kan blive tilbagebetalt gennem afdrag på eventuelle honorarer.
Mod slutningen af denne måned håber jeg at kunne flytte ind i vort nye hjem, hvor jeg vil sørge for at have alt i god orden til min hustru vender tilbage. Hvad tid dette vil kunne ské, er endnu usikkert. Men i løbet af vinteren kan dog hjemkomsten forhåbentlig påregnes. Min søn vil antagelig være nødt til igen at indfinde sig her senest ved nytårstid.
 
 
Faksimile
Så snart jeg er kommen nogenlunde i orden, agter jeg ret for alvor at gå ivej med mit nye skuespil og hvis intet uforudsét skulde indtræffe kan manuskriptet påregnes at være færdigt i betimelig tid til efteråret.
Jeg håber, De ikke tager mig min anmodning og den dermed forbundne ulejlighed ilde op og frembærer for Dem og Deres kære mine hjerteligste hilsener i det jeg tegner mig
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her