Du er her:
Mottaker: AUGUST LARSEN
Datering:2. juni 1891
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr August Larsen!
Som svar på Deres venlige brev af 24. Maj vil jeg idag indskrænke mig til foreløbig at forsikkre Dem at jeg med største fornøjelse skal gøre, hvad der står i min magt for at få Deres brodersøns skuespil ud på tysk. Men årstiden, nu, da teaterferierne indtræder, er ikke gunstig for udgivelsen af dramatiske arbejder hernede. Og dertil kommer at jeg forhåbentlig snart vil få anledning til i København personlig at tale med Dem og Deres brodersøn om sagen. Der kan jo være mangt
 
 
Faksimile
og meget, som nærmere bør overvejes. Jeg véd således ikke om det spændte forhold mellem professor Hoffory og herr Fischer skulde gøre det nødvendigt at søge en anden forlægger. Måské behøves det ikke. Men, som sagt, derom bør vi helst tales ved. – En eventuel henvendelse til Ph. Reclam tror jeg der bør ventes med indtil videre. Også tror jeg at stykkets titel må forandres af hensyn til Sudermanns skuespil «Die Ehre», der i Tyskland har vakt så stor opsigt. Men hvad der i så fald skulde træde i stedet er mig rigtignok for øjeblikket ikke klart. –
For de modtagne exemplarer af tredje udgave af «Catilina» takker jeg forbindtligst og glæder mig overordentlig over at der er udsigt til nye
 
 
Faksimile
oplag af et par andre af mine bøger.
Og sluttelig må jeg anmode Dem om godhedsfuldt at ville sende mig 3000 kroner i tyske sedler eller i veksel for det tilsvarende beløb. Mine tyske teaterhonorarer og tantiémer forfalder nemlig først til udbetaling ved halvårets slutning og forinden den tid vil vi gerne herfra.
Min søns abonnement på «Politiken» ønsker han ikke at fornye.
Med vore venskabeligste hilsener tegner jeg mig
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her